مناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

شماره آگهی ۴/۹۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۳۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی با برآورد ۳۶,۸۳۹,۲۷۱,۷۰۴
شرایط : گواهی امضای الکترونکیی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۴۱.۹۶۳.۵۸۵ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
آدرس خرید اسناد : رگان میدان بسیج سایت اداری مقابل ضلع شرقی استانداری -- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۷۳۲۴۸۰۰۱۴-۰۲۱۷۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستانمناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن