مناقصه ارزیابی کیفی تامین خدمات سرویس تعمیر و یا تعویض شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۵۱۵۶-۰۶-۳۳/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۵۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تامین خدمات سرویس تعمیر و یا تعویض قطعات صدور گواهینامه بین المللی قایقهای نجات اضطراری و موتوردار، تجهیزات ایمنی سیستم هشدار محله گاز و حریق لوازم بقاء در دریا با برآورد ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : ارائه گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی و صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۹۹۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ / سپرده شركت در مناقصه ۲.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران به شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
- تلفن - فکس
- ایمیل http:/www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تامین خدمات سرویس تعمیر و یا تعویض شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه ارزیابی کیفی تامین خدمات سرویس تعمیر و یا تعویض شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن