سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز

شماره آگهی ۰۸۷-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۸۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعداد ۱۰۰۰ حلقه لاستیک - ۱۰۰۰ حلقه تیوپ و خرید ۱۰۰۰ حلقه نوار اتوبوس ۲۰*۱۱ گل ماری بارز با برآورد ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال رسید بانکی واریزی به حساب ۷۰۰۸۰۵۸۲۲۷۴۲ نزد بانک شهر قصردشت بنام سازمان یا ضمانت نامه بانکی معتبر بنفع این سازمان با ذکر موضوع مناقصه
تاریخ دریافت اسناد : از درج دومین اگهی در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
آدرس خرید اسناد : بولوار امیرکبیر - شهرک والفجر - بولوار شهدای اتوبوسرانی - سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز واحد قراردادها یا نشانی سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.shiraz.ir/ptranspot وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تعداد 1000 حلقه لاستیک - 1000 حلقه تیوپ مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیرازمناقصه خرید تعداد 1000 حلقه لاستیک - 1000 حلقه تیوپ مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن