سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۹۱۱۹۷۱۱۹۲۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : بهنگام سازی اطلاعات کدپستی شهرستانهای یزد و مهریز و شهر ندوشن مطابق با شرایط فنی و اختصاصی ضمیمه و بر اساس مستندات مورد نیاز
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام بهنگام سازی اطلاعات کدپستی شهرستانهای یزد و مهریز و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )