سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۹۵۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارها با برآورد ۸۱,۱۴۵,۵۷۹,۲۶۷
شرایط : ارائه گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی -- ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی از اداره کل کار و تعاون استان همراه با اسناد مناقصه (در صورت ارائه گواهی صلاحیت موقت، می بایست اصل گواهینامه همراه با ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و در زمان عقد قرارداد ارائه گردد) -- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا شرکت های مورد تایید آن سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )