سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۱۱۹۷۱۲۵۵۰۰۰۰۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : برگزاری دوره های آموزشی جهت شاغلین واحدهای صنعتی و ذینفعان خوشه ها
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۲-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام برگزاری دوره های آموزشی جهت شاغلین واحدهای صنعتی و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )