مناقصه واگذاری پروژه های: 10-97 مرمت خانه نائینی (مدرسه صالحان) راه و شهرسازی استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۲۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های: ۱۰-۹۷ مرمت خانه نائینی (مدرسه صالحان) محله کلپا شهر همدان با برآورد ۱۱.۶۱۰.۱۷۶.۲۳۴ ریال و تضمین ۵۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۱-۹۷ احیا، نوسازی و بهسازی خانه قهاری در محله جولان شهر همدان با برآورد ۴.۲۴۱.۸۴۷.۱۲۲ ریال وتضمین ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۲-۹۷ احداث و راه اندازی پارک محله شمس آبادشهر ملایر (میرفلاح) با برآورد ۸.۰۷۴.۲۶۳.۴۴۶ ریال و تضمین ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۳-۹۷: بهسازی و تامین شبکه فاضلاب محله سرجو شهر ملایر با برآورد ۹.۷۰۳.۷۵۲.۴۴۰ ریال و تضمین ۴۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۴-۹۷: ساماندهی بخشی از بازار تاریخی نهاوند با برآورد ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۵-۹۷: احیا، نوسازی و بهسازی شبکه های برقمحله های هدف همدان (حاجی، کلپا و کباییان) با برآورد ۱۱.۲۹۷.۲۱۰.۰۱۱ ریال و تضمین ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ ابنیه- رتبه ۵ نیرو- رتبه ۵ آب
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ الی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ تا ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشانی www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
۰۸۱۳۸۳۷۷۲۹۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - http://www.setadiran.ir
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های: 10-97 مرمت خانه نائینی (مدرسه صالحان) راه و شهرسازی استان همدانمناقصه واگذاری پروژه های: 10-97 مرمت خانه نائینی (مدرسه صالحان) راه و شهرسازی استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن