مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه فاز 3 (کوی مخابرات ایران - منطقه گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران - منطقه گلستان

شماره آگهی ۳/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۲۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه فاز ۳ (کوی طبیعت) مرکز امام رضا (ع) گرگان با برآورد ۴,۵۱۶,۰۳۲,۰۰۰
شرایط : ارسال آخرین تغییرات آگهی روزنامه - اساسنامه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۶.۱۲۲.۲۴۰ ریال - وجه نقد به حساب ۱۶۹۱۹۱۹۱۵۴ با شناسه واریزی بانک ملت یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : بمدت ۱۴ روز از ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ تا ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مخابرات منطقه گلستان واقع در گلستان گرگان خیابان شهید بهشتی دبیرخانه شهید صلبی
۰۱۷۳۲۲۲۵۲۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.tcgolestan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه فاز 3 (کوی مخابرات ایران - منطقه گلستانمناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه فاز 3 (کوی مخابرات ایران - منطقه گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن