مناقصه ارزیابی کیفی احداث مدرسه ابتدایی یک کلاسه روستای طبریان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۱۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی احداث مدرسه ابتدایی یک کلاسه روستای طبریان شهرستان فاروج شامل احداث ساختمان آموزشی - احداث سرویس بهداشتی - اجرای محوطه سازی - دیوار کشی سنگی فنس دورو نما با برآورد ۲.۴۷۴.۹۷۹.۸۸۲ ریال و تضمین ۱۲۳.۷۴۸.۹۹۵ ریال با رتبه ساختمان و ابنیه --- تخریب و بازسازی آموزشگاه دو کلاسه ظفر روستای قرچه بایر شهرستان اسفراین شامل احداث ساختمان آموزشی - اجرای محوطه سازی با برآورد ۲.۵۵۵.۳۳۳.۵۶۰ ریال و تضمین ۱۲۷.۷۶۶.۶۷۸ ریال رتبه ساختمان و ابنیه -- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه عشایری روستای بام شهرستان فاروج شامل احداث ساختمان آموزشی - احداث سرویس بهداشتی - اجرای محوطه سازی - دیوار کشی سنگی فنسی دورو نما با برآورد ۵.۵۱۱.۴۰۲.۷۲۱ ریال و تضمین ۲۷۵.۵۷۰.۱۳۶ ریال رتب۸ه ساختمان و ابنیه --- احداث مدرسه سه کلاسه ابتدایی روستای خرمدره شرقی شهرستان مانه و سملقان شامل احداث ساختمان آموزشی - احداث سرویس بهداشتی - اجرای محوطه سازی - دیوار کشی سنگی فنسیس دورونما با برآورد ۵.۷۴۰.۶۰۵.۴۷۴ ریال و تضمین ۲۸۷.۰۳۰.۲۷۴ ریال --- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه شهید مطهری روستای عشق آباد شهرستان مانه و سملقان شامل احداث ساخمان آموزشی - احداث سرویس بهداشتی - دیوار کشی سنگی فنس دورون نما با برآورد ۶.۱۲۹.۵۱۹.۴۷۸ ریال و تضمین ۳۰۶.۴۷۵.۹۷۴ ریال با رتبه ساختمان و ابنیه --- تخریب و بازسازی آموزشگاه شش کلاسه امام سجاد روستای گرانی شهرستان اسفراین شامل احداث ساختمان آموزشی - احداث سرویس بهداشتی - اجرای محوطه سازی - دیوار کشی سنگی فنس دورو نما با برآورد ۷.۱۱۸.۵۵۷.۲۱۱ ریال و تضمین ۳۵۵.۹۲۷.۸۶۱ ریال رتبه ساختمان و ابنیه --- تکمیل مدرسه متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان گرمه شامل احداث سرایداری - احداث سرویس بهداشتی - احداث آبخوری - اجرای محوطه سازی - اجرای دیوار کشی آجری دورونما - اجرای دیوارکشی آجری یک رو نما - اجرای دیوارکشی حائل ارتفاع ۲ متری - اجرای دیوارکشی حائل ارتفاع ۱۵ متری - اجرای دیوار کشی حائل ارتفاع ۱ متری با برآورد ۷.۵۴۲.۶۷۸.۱۸۵ ریال و تضمین ۳۷۷.۱۳۳.۹۱۰ ریال با رتبه ساختمان و ابنیه
شرایط : گواهی صلاحیت حداقل با پایه ۵ و با تاریخ معتر در رشته ابنیه -- گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- بجنورد خیابان شهید امامی انتهای امیریه شمالی جنب دبیرستان همت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- بجنورد خیابان شهید امامی انتهای امیریه شمالی جنب دبیرستان همت
۰۵۸۳۲۲۲۲۶۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی احداث مدرسه ابتدایی یک کلاسه روستای طبریان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالیمناقصه ارزیابی کیفی احداث مدرسه ابتدایی یک کلاسه روستای طبریان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن