مناقصه اصلاحیه : supplying Hd making audio mixer of channels islamic republic of iran broadcasting
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه islamic republic of iran broadcasting

شماره آگهی ۱۰۶/۰۲-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۲۷۳۰۰|۱۱۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : supplying Hd making audio mixer of channels ۱,۲ and ۳
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه :
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : supplying Hd making audio mixer of channels islamic republic of iran broadcastingمناقصه اصلاحیه : supplying Hd making audio mixer of channels islamic republic of iran broadcasting
مناقصه اصلاحیه : supplying Hd making audio mixer of channels islamic republic of iran broadcastingمناقصه اصلاحیه : supplying Hd making audio mixer of channels islamic republic of iran broadcasting
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن