مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب فنس ( تور سیمی) آب منطقه ای قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای قزوین

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۱۰۷۰۰۰۰۰۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۱۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب فنس ( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران
شرایط : حداقل پایه ۵ ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۸۳۳۰۵۰۰۲ بانک ملی شعبه امام خمینی واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب راس ساعت ۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
آدرس خرید اسناد : قزوین - دروازه رشت - بلوار شهید باهنر - شرکت آب منطقه ای قزوین دبیرخانه حراست
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
qzrw@wrm.ir ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم- www.setadiran.ir
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب فنس ( تور سیمی) آب منطقه ای قزوینمناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب فنس ( تور سیمی) آب منطقه ای قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن