مناقصه 3-2/97 : خرید مقدار 82911 متر انواع کابل مسی توزیع نیروی برق استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۱۸۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۳-۲/۹۷ : خرید مقدار ۸۲۹۱۱ متر انواع کابل مسی فشار ضعیف با ضمانت ۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴-۲/۹۷ : خرید مقدار ۱۴۲۷۶۸ متر کابل خود نگهدار فشار ضعیف آلومینیومی ۶ رشته ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۲ با ضمانت ۸۸۳.۸۷۲.۰۰۰ ریال--- ۵-۲/۹۷ : خرید انواع یراق آلات کابل خود نگهدار باضمانت ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶-۲/۹۷ : خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم با ضمانت ۲۲۰.۱۱۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال بابت هر مناقصه به حساب فراگیر ۳۱۳۶۰۳۸۱۴۰ بانک تارت / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه باکی یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۲۲۲۱۴۸۸۸۶۰۰۷ باک ملی یا ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران یا گواهی خالص مطالباتق طعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : گرگان ابتدای جاده آق قلا ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملی مناقصات و سایت توانیر
آدرس ارسال مدارک : گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن ۰۱۷۳۲۶۲۷۴۳۰ فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 3-2/97 : خرید مقدار 82911 متر انواع کابل مسی توزیع نیروی برق استان گلستانمناقصه 3-2/97 : خرید مقدار 82911 متر انواع کابل مسی توزیع نیروی برق استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن