مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت اجرای پروژه مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)

شماره آگهی ۲۶-۱۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت اجرای پروژه لوله های دفنی نیروگاه بخار شهید رجایی : --۴۰۰۰۰۰۳۳۸ : زانویی ۴۵ درجه پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۱۲ اینچ - PN۱۰-DN۳۱۵ -- کد۴۰۰۰۰۰۳۴۰ : زانویی ۹۰ درجه پلی اتیلن گرید pe۱۰۰ سایز ۱۲ اینچ PN۱۰-DN۳۱۵ --- کد ۴۰۱۸۵۱۳۳۸ : فلنج پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۱۲ اینچ PN۱۰-DN۳۱۵ شانزده سوراخه --- کد۴۰۰۰۰۰۳۴۳ سه راهی ۹۰ درجه پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۱۲ اینچ PN۱۰-DN۳۱۵ --- کد ۴۰۰۰۰۰۳۴۷ : سه راهی تبدیل ۹۰ درجه پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز PN۱۰-DN۳۱۵*۳۱۵*۱۱۰ --- کد ... سه راهی تبدیل ۹۰ درجه پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز PN۱۰-DN۳۱۵*۳۱۵*۲۰۰ --- کد ۴۰۱۸۵۱۳۳۹ : فلنجکور پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۱۲ اینچ PN۱۰-DN۳۱۵ شانزده سوراخه --- کد ۴۰۰۰۰۰۳۳۷ : زانویی ۴۵ درجه پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۸ اینچ PN۱۰-DN۲۰۰ --- کد ۴۰۰۰۰۰۳۴۶ زانویی ۹۰ درجه پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۸ اینچ PN۱۰-DN۲۰۰ --- کد ۴۰۰۰۰۰۴۱ سه راهی تبدیل ۹۰ درچه پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز PN۱۰-DN۲۰۰*۲۰۰*۱۱۰ --- کد ۴۰۰۰۰۰۳۴۴ تبدیل پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز PN۱۰-DN۲۰۰*۱۱۰ --- کد ۴۰۰۰۰۰۳۳۶ : زانویی ۴۵ درجه گرید PE۱۰۰ سایز ۴ اینچ DN۱۱۰ و PN۱۰ --- کد ۴۰۱۸۵۱۳۳۷ فلنج پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۴ اینچ DN۱۱۰ و PN۱۰ ،هشت سوراخه --- ۳۹۳۰۱۴۴۳۷: فلنج پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۴ اینچ DN۱۱۰ و PN۱۰ شاخه ۱۲ متری --- کد ۳۹۳۰۱۴۴۳۸ لوله پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ ، سایز ۸ اینچ DN۲۰۰ و PN۱۰ شاخه ۱۲ متری --- کد ۳۹۳۰۱۴۴۳۹ لوله پلی اتیلنی گرید PE۱۰۰ سایز ۱۲ اینچ DN۳۱۵ و PN۱۰ شاخه ۱۲ متری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ با احتساب ۹% ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه ۲۱۰۹/۷ به مناقصه گزار / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ارائه یک فقه ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ۲۱۰۹/۷ به نام مناقصه گزار)
تاریخ دریافت اسناد : هفت روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم اگهی
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین - کرج ، امور قراردادها و توسعه بازار، اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۳۵۶۲۳۱۱-۰۲۱۸۸۷۹۶۶۸۱-۳ داخلی ۶۰۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.rpgm.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت اجرای پروژه مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت اجرای پروژه مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن