مناقصه ارزیابی کیفی p/f furbo generator siemens EGT type: typhoon پالایش گاز پارسیان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز پارسیان

شماره آگهی ۹۵۴۰۰۲۰ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۲۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی p/f furbo generator siemens EGT type: typhoon
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۶.۴۳۷.۷۹۵ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱ روز بعد از انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : شیراز، شهرستان مهر، شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان، دبیرخانه امور تدارکات و عملیات کالا
۰۷۱۲۵۱۱۲۷۱۸-۵۲۱۱۲۷۱۰ تلفن ۰۷۱۵۲۸۲۴۷۳۳-۵۲۱۱۲۷۰۵ فکس
- ایمیل www.nigc-parsian.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی p/f furbo generator siemens EGT type: typhoon پالایش گاز پارسیانمناقصه ارزیابی کیفی p/f furbo generator siemens EGT type: typhoon پالایش گاز پارسیان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن