سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۰۱۸۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی انجام خدمات پشتیبانی تخصصی / عمومی مورد نیاز
شرایط : دارا بودن شخصیت حقوقی کد اقتصادی و شناسه ملی -- توانایی مالی ، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروزه -- تهیه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار -- تکمیل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول/نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات پشتیبانی تخصصی / عمومی مورد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )