سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۲۹۶۲۴۸۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی ۹۷/۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
توضیحات : ضمانتنامه بانکی(تضمین فرایند ارجاع کار) مطابق نمونه فرمت اعلامی در اسناد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور خدمات خودرویی  با خودروی سواری (دارای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )