سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۲۳۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : احداث سالن چند منظوره ورزشی --- تکمیل سالن چند منظوره مجموعه --- تکمیل استخر ورزشی --- احداث زمین چمن مصنوعی --- هوشمندسازی و اصلاح زمین چمن طبیعی
شرایط : دریافت گواهی امضاء الکترونیکی - حداقل رتبه ۵ ابنیه و حداقل تجربه ساخت یک ابنیه با ارائه تحویل موقت - در خصوص پروژه استخر حداقل سابقه ساخت یک استخر با تحویل موقت الزامیتس - در خصوص پروژه هوشمند سازی و اصلاح زمین چمن طبیعی حداقل رتبه ۵ ابنیه یا مجوز یا مدرک مستدل از مراجع ذیصلاح داشته باشد
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - www.setadiran.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200973335000010: احداث سالن چند منظوره ورزشی کنگان - جنب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )