سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۲۴۷۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : واگذاری خدمات خودرویی
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیک
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۸ صبح ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید - www.setadiran.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی استانداری لرستان در سال 1397
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )