سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان کرمان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۵۰۱۰۰۰۰۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۲۷۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن شهری و روستایی در سطح شهر کرمان
شرایط : اشخاص حقوقی با ارائه معرفینامه و اشخاص حقیقی با ارائه کارت شناسایی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۷۷۳۸۱۶۰۰۱ بانک ملی شعبه مرکزی کرمان و یا ضمانتنامه بانکی صادره توسط یکی از بانک ها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه الکترونیک دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه الکترونیک دولت - دبیرخانه اداره کل پست کرمان
۰۹۱۳۳۴۳۹۹۹۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن شهری پست استان کرمانمناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن شهری پست استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن