سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۲۷۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن شهری و روستایی
شرایط : اشخاص حقوقی با ارائه معرفینامه و اشخاص حقیقی با ارائه کارت شناسایی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۹ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - www.setadiran.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )