سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گمرک جمهوری اسلامی ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۳۳۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۰۰۱۰۰۱۱۰۶۳۷۰۳۰۶ و ارائه فیش بانکی مربوطه
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران بالاتر از میدان ولی عصر جنب کوچه ناصر ساختمان مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران طبقه اول اداره کل توسعه و تجهیز اتاق ۱۰۹
۰۲۱۸۲۹۹۲۲۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.irica.gov.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : اقتصاد ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک  گمرک جمهوری اسلامی ایرانمناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک  گمرک جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن