سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۳۵۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد ...
شرایط : اصل فیش واریزی به همراه معرفی نامه کتبی
تاریخ دریافت اسناد : ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۵ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان مهلت خرید اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )