سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان فارس

شماره آگهی ۰۶-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۴۸۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی جهت جمع آوری و ورود اطلاعات پروانه های تغییر کاربری غیر مجاز و پرونده های طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی فسخ شده و درج در فرم های شناسه و ثبت کامپیوتری آنها و سایر امور محوله با برآورد ۳,۳۸۱,۳۴۳,۱۲۷
شرایط : صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتماعی - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۲۰۳۰۱۴۰۰۹ نزد بانک ملی و یا اخذ ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ الی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ راس ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - شیراز بلوار آزادی نبش خیابان ارم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طبقه چهارم اداره پیمان و قراردادها اتاق ۴۴۲
۰۷۱۳۲۲۷۲۳۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - چاپ دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی جهت جمع آوری جهاد کشاورزی استان فارسمناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی جهت جمع آوری جهاد کشاورزی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن