سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۴۷۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پروژه ها در ۸ ردیف به شرح : ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۲۳ : احداث مدرسه ۹ کلاسه کردکوی با برآورد ۱۲.۸۲۰.۱۰۶.۶۱۰ ریال و رتبه (حداقل ۵ ابنیه ) --- ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۲۴ : احداث کانون دانش آموزی کلاله با برآورد ۳.۲۶۳.۹۲۸.۲۴۲ ریال و رتبه (حداقل ۵ ابنیه ) --- ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۲۵ : احداث مدرسه ۶ کلاسه بندرترکمن با برآورد ۱۲.۳۰۳.۶۴۴.۸۹۶ ریال و رتبه (حداقل ۵ ابنیه ) --- ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۲۶ : احداث مدرسه ۶ کلاسه تورانی گنبد با برآورد ۱۲.۱۰۳.۱۶۳.۹۰۶ ریال و رتبه (حداقل ۵ ابنیه ) --- ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۲۷ : اصلاح سیستم گرمایشی مدرس کردکوی با برآورد ۱.۶۴۳.۵۹۶.۴۸۶ ریال و رتبه (حداقل ۵ تاسیسات و تجهیزات ) --- ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۲۸ : اصلاح سیستم گرمایشی مدرس گنبد با برآورد ۲.۲۷۳.۶۲۷.۳۳۹ ریال و رتبه (حداقل ۵ تاسیسات و تجهیزات ) --- ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۲۹ : اصلاح سیستم گرمایشی مدرس گرگان با برآورد ۵.۹۳۱.۱۲۹.۸۳۶ ریال و رتبه (حداقل ۵ تاسیسات و تجهیزات ) --- ۲۰۰۹۷۰۱۰۱۰۰۰۰۳۰ : اصلاح سیستم گرمایشی مدرس آق قلا با برآورد ۳.۸۵۴.۴۹۷.۶۶۰ ریال و رتبه (حداقل ۵ تاسیسات و تجهیزات )
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - گرگان، سایت اداری، اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۱۷۳۲۴۸۰۰۴۰-۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه ها در 8 ردیف به شرح نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستانمناقصه ارزیابی کیفی پروژه ها در 8 ردیف به شرح نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن