سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

شماره آگهی ۶/۹۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۴۸۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام امور عملیات نگهداری راه های اصلی و فرعی و ساختمان راهدارخانه ها و امور راهداری بصورت حجمی با برآورد ۷۳,۳۳۸,۰۶۵,۸۲۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۷۸۶.۷۶۱.۳۱۶ یال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - گرگان، میدان بسیج، سایت اداری، مقابل ضلع شرقی استانداری
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۱۷۳۲۴۸۰۰۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام امور عملیات نگهداری راه های اصلی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستانمناقصه واگذاری انجام امور عملیات نگهداری راه های اصلی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن