سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر ماهشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۴۹۶۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه ناحیه صنعتی و شهرک رجایی بندر ماهشهر به پیمانکار واجد الشرایط با برآورد ۶,۴۰۴,۹۷۷,۰۳۴
شرایط : رتبه ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور ا جتماعی - دارای کد اقتصادی دوازده رقمی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۳۲۰.۲۴۸.۸۵۲ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانک ملی ایران و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹/۰۳/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : واحد امور مالی قراردادها
۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳-۲۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mahshahrcity.ir وب سایت
توضیحات : مرحله اول - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه ناحیه صنعتی و شهرداری بندر ماهشهرمناقصه واگذاری انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه ناحیه صنعتی و شهرداری بندر ماهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن