سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۱۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۴۹۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - مربوط به انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان پنج طبقه بلوک دو در منطقه اهواز شامل انجام کلیه خدمات تهیه و توزیع حداقل سه نوبت چای به کارکنان ادارات و کلیه جلسات - نظافت کلی آبدارخانه ها - تامین آبسردکنها و پارچهای آبخوری در اتاق جلسات با ۱۶ واحد کاری بمدت یکسال در اهواز با برآورد ۱۱,۸۰۶,۳۳۶,۳۶۰
شرایط : داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی - ارائه اساسنامه شرکت - آخرین تغییرات مربوطه و اگهی تاسیس - داشتن گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی - ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی و حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی - ارائه معرفینامه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷ نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ حساب سیبا بنام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۵۹۰.۳۱۶.۸۱۸ ریال ارائه رسید وجه نقد صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ به حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ حساب سیبا بنام این سازمان یا ارائه ضمانتنامکه بانکی به میزان مبلغ ذکر شده
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز باغ خرمکوشک ساختمان شماره ۲۰ امور پیمان ها و برآورد مقادیر کدپستی ۶۱۷۳۵۱۴۰۰
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NISOC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - تحویل مدارک ظرف مدت ۱۴ روز
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - مربوط به انجام خدمات آبدارخانه های شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه ارزیابی کیفی - مربوط به انجام خدمات آبدارخانه های شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن