سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۷۰۱۲۰۰۰۰۰۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۵۹۶۲۵۳۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۲۲,۱۴۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
آدرس خرید اسناد : بیرجند- بلوار شهدای عبادیروبروی پست برق
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن