سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۵۳۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی با لحاظ خطرات ناشی از برق گرفتگی و خسارات وارده ناشی از فعالیت شرکت و کارکنان در قبال اشخاص ثالث و نیروهای پیمانکار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تا ساعت ۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۳
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )