سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل آموزش و پرورش استان قم

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۹۹۳۰۰۰۰۱۵
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۶۱۱۹۷۳۹۹۳۰۰۰۰۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام تجهیزات خیاطی طبق پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۳-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : بلوارامین کوی شماره ۲ اداره کل آموزش و پرورش استان قم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۲۹۳۸۰۲۹ تلفن ۰۲۵-۳۲۹۳۷۵۵۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تجهیزات خیاطی طبق پیوست اداره کل آموزش و پرورش استان قماستعلام تجهیزات خیاطی طبق پیوست اداره کل آموزش و پرورش استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن