سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۱۲-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۶۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ۰/۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی، احداث ۱/۲۲۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی مسیر پیروه موچش، احداث ۴/۷۰۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی ارتباطی فیدر آمیراباد و پنیران جهت ایمان طیور شهرستان کامیاران به صورت کلید در دست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۰۹۴۲۰۷۰۰۹ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و ب ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ و ج ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴و۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.TAVANIR.ORG.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث 0/5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی، توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه احداث 0/5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی، توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن