سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۶۲۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه ۱ منطقه ۱ شهر بابل با برآورد ۳۶.۰۷۷.۵۱۷.۵۳۲ ریال و تضمین ۱.۸۰۳.۸۷۵.۸۷۶ ریال --- جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه ۲ منطقه ۱ شهر بابل با برآورد ۳۶.۰۷۷.۵۱۷.۵۳۲ ریال و تضمین ۱.۸۰۳.۸۷۵.۸۷۶ ریال --- جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه ۳ منطقه ۲ شهر بابل با برآورد ۳۶.۴۸۱.۰۸۳.۹۰۴ ریال و تضمین ۱.۹۲۴.۰۵۴.۱۹۵ ریال --- جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه ۴ منطقه ۲ شهر بابل با برآورد ۳۶.۳۳۰.۰۳۹.۶۵۶ ریال و تضمین ۱.۸۱۶.۵۰۱.۹۸۲ ریال
شرایط : معرفی نامه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ الی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ راس ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۲۲۲۳۴۰۱-۳۲۲۲۱۴۲۳ داخلی ۲۱۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول (چاپ اول)
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح شهرداری بابلمناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح شهرداری بابل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن