سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه معاونت اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۸۱۴۰۰۰۰۰۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۶۹۶۲۵۴۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی اجرای ساختمان کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده فنی و مهندسی با برآورد ۲۸
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
آدرس خرید اسناد : اردبیل - خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی اجرای ساختمان معاونت اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلیمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی اجرای ساختمان معاونت اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن