سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۶۳۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : خرید تعداد ۲۰۰۰۰ عدد حلت ATK با برآورد ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تعداد 20000 عدد حلب ATK
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )