سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۶۶۷۰۰۰|۷۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - ۱۹۶/۳/۹۶: احداث ساختمان سرای محله حسین آباد ----- ۱۹۷/۳/۹۶: احداث ساختمان مرکز فرهنگی کلرود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - 196/3/96: احداث ساختمان سرای محله حسین آباد راه و شهرسازی جنوب استان کرمانمناقصه اصلاحیه - 196/3/96: احداث ساختمان سرای محله حسین آباد راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
مناقصه اصلاحیه - 196/3/96: احداث ساختمان سرای محله حسین آباد راه و شهرسازی جنوب استان کرمانمناقصه اصلاحیه - 196/3/96: احداث ساختمان سرای محله حسین آباد راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن