سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۶۳|۹۶۲۵۵۶۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای انسداد چاه ها غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع آوری موتور پمپ های غیر مجاز در محدود عملیاتی شرکت
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - www.setadiran.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انسداد چاه ها غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه
مناقصه انسداد چاه ها غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )