سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شماره آگهی ۲۷
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۳۳۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات توسعه و بازسازی شبکه آب در مناطق پنجگانه تبریز (الف) با برآورد ۱۶,۹۹۱,۸۳۹,۲۴۱
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۴۹.۵۹۱.۹۶۲ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۳-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۳-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۳-۱۷
آدرس خرید اسناد : ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک : ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abfa-azarbaijan.com وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۱۷ ---- نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات توسعه و بازسازی شبکه آب در مناطق آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیمناقصه اجرای عملیات توسعه و بازسازی شبکه آب در مناطق آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن