سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۲۸۴۰۰۰۰۱۴
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۹۶۲۵۴۷۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه انجام كامل امور بهره برداري و نگهداري از كليه تاسيسات آبرساني و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب روستاهاي تحت پوشش كه لیست آنها به پيوست مي باشد شامل : فعال نگهداشتن تابلوي ایستگاههای پمپاژ و تعویض و نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها ، نگهداري از تاسيسات ، شبكه های توزیع ،خطوط انتقال آب ، مخازن و منابع توليد آب و تصفيه خانه ها ، رفع اتفاقات و انجام تعميرات وکنترل هدر رفت آب ، توزیع کلر وگندزدايي آب ، نصب و نگهداری كلريناتورها ، نمونه برداری فیزیکی وشیمیایی و میکروبی، شستشوی مخازن و تخلیه رسوبات شبکه توزیع و خط انتقال، قرائت كنتور(مشترکین و حجمی )، توزيع قبوض آب بهاء ، نصب و تعویض کنتور، توزیع هرگونه اخطاریه تحویلی کارفرما ، شناسایی و گزارش انشعابات نصب شده خارج ازلیست قرائت ،شناسایی و گزارش تغییرکاربری انشعاب ، تهیه اطلاعات لازم از جمله شمار با برآورد ۹
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
آدرس خرید اسناد : شهرک اداری بعثت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : فقط تضمین بانکی
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام كامل امور بهره برداري و نگهداري از كليه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیلمناقصه انجام كامل امور بهره برداري و نگهداري از كليه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن