سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۱۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب و احداث مخازن بتنی -- تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب روستا -- تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از اراضی کشاورزی تا روستای -- تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب به روستاها -- تهیه مصالح و حفاری چاه آب شرب به روش دستی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۴ الی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۹
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 118-97 : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )