سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - ۱۸-۹۶: اجرای زمین چمن مصنوعی پارک صدف و قدمگاه امامزاده - برآورد ۳.۹۵۷.۱۵۶.۹۲۸ ریال - ۲ ماه - تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶-۱۹: اجرای زمین چمن مصنوعی صلح آباد جنوبی و پارک آزادگان - برآورد ۳.۶۵۰.۸۴۸.۲۹۲ ریال - ۲ ماه - تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت در رشته مربوطه - رتبه ۵ ساختمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا ضمانت نامه صادره از موسسات غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب سپرده ۱۰۰۳۲۸۸۶۸۴ بانک شهر مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
آدرس خرید اسناد : اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر واقع در میدان شهرداری
آدرس ارسال مدارک : اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر
- تلفن - فکس
- ایمیل www.Bushehrcity.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - 18-96: اجرای زمین چمن مصنوعی پارک شهرداری بندر بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی - 18-96: اجرای زمین چمن مصنوعی پارک شهرداری بندر بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن