سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۷۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : ادامه کانال با برآورد ۲۲,۱۰۱,۵۵۵,۹۷۲
شرایط : حداقل ۵ ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت ۱۴ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت ۱۴ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ادامه کانال جنب حوزه علمیه به سمت شهرک ابوالفضل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )