مناقصه 96/3/201: تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۹۸۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۳/۲۰۱: تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان و جیرفت - سه راهی بم - تجدید - تضمین ۱.۶۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۱۶.۶۲۵.۷۶۱.۹۹۵ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۲: تهیه و نصب حفاظ گاردریل سه موج جهت ایمن سازی پروژه باند دوم کهنوج - رودان و جیرفت - سه راهی بم - تجدید - تضمین ۳.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۳۹.۳۱۳.۶۱۱.۰۰۹ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۳: تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور سبزان مقرب دره شور و ابنیه فنی محور قلعه گلاشگرد - تجدید - تضمین ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۴.۶۷۳.۱۹۱.۴۶۷ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۴: اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محورجگاه - تجدید - تضمین ۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۷.۹۲۴.۱۸۳.۲۱۷ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۵: آسفالت محورهای شهید آباد + ا... آباد ریگک + چاه علی پنگ زهکلوت رودبار جنوب - تجدید - تضمین ۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۹.۳۰۷.۷۴۵.۴۵۰ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۶: اجرای آسفالت راههای روستایی شهرستان فاریاب - تضمین ۱.۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۲۶.۲۹۱.۷۳۰.۶۸۵ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۷: اجرای آسفالت محورهای مارز + زیارت گیاهان + احمدآباد شهرستان قلعه گنج - تضمین ۶۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۱۳.۳۰۸.۳۹۵.۵۵۷ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۸: اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور رزشیرین - تضمین ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۵.۶۸۰.۶۶۵.۹۳۰ ریال --- ۹۶/۳/۲۰۹: اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور رودخانه کمال - تضمین ۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۸.۲۴۶.۸۶۰.۹۰۴ ریال --- ۹۶/۳/۲۱۰: اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی جهادآباد آخرک و ده ویران و باب کهنوج - تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - براورد ۴.۹۹۹.۴۵۵.۳۴۴ ریال --- ۹۶/۳/۲۱۱: اجرای عملیات پریمکت و آسفالت گور + سرگدار - دامنه خاردان + سرگدار - دامنه خاردان - کشکوئیه زارچوئیه - باغ ابراهیم + سه چشمه - سرگدار + چکرچمن + باب کرفس + کاهگان + سه چشمه + ده والی +سیف آباد + علی آباد - کنزته - کنوایی - کدرنگ - تضمین ۱.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۳۱.۲۸۷.۷۷۷.۰۱۴ ریال --- ۹۶/۳/۲۱۲: پریمکت و آسفالت محورهای دهنو کوهستان و میری مسخره شهرستان رودبار جنوب - تضمین ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - برآورد ۱۹.۵۸۹.۸۳۱.۱۵۲ ریال
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا اصل فیش واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ تا ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد --- جیرفت حدفاصل سیلو و پلیس راه - بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره ۲
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد --- جیرفت حدفاصل سیلو و پلیس راه - بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره ۲
- تلفن - فکس
- ایمیل www.jkerman.mrud.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 96/3/201: تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن راه و شهرسازی جنوب استان کرمانمناقصه 96/3/201: تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن