مناقصه اجرای طرح هادی روستای شمیل شامل اجرای آسفالت گرم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۹۷۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای طرح هادی روستای شمیل شامل اجرای آسفالت گرم با برآورد ۳,۰۸۷,۱۵۶,۵۱۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۴.۳۵۷.۸۳۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره ۲۱۷۳۶۸۵۴۰۳۰۰۵ بانک ملی شعبه دارای به نام وجوه سپرده بنیاد مسکن هرمزگان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس، میدان فرودگاه، ساختمان اداره کل بنیاد مسکن، طبقه دوم، دبیرخانه
۰۷۶۳۳۶۷۰۵۸۰-۳ داخلی ۲۳۳ و ۲۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - http://www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای طرح هادی روستای شمیل شامل اجرای آسفالت گرم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگانمناقصه اجرای طرح هادی روستای شمیل شامل اجرای آسفالت گرم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن