مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر داخلی فاز 1 و زیرسازی شهرکهای صنعتی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۲۹۹۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر داخلی فاز ۱ و زیرسازی و آسفالت معابر داخلی فاز ۲ شهرک صنعتی بهشهر با برآورد ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۶۷۵۰۰۲۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ---
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazandiec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر داخلی فاز 1 و زیرسازی شهرکهای صنعتی استان مازندرانمناقصه اجرای روکش آسفالت معابر داخلی فاز 1 و زیرسازی شهرکهای صنعتی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن