مناقصه خدمات شهری - واگذاری عملیات رفت و روب معابر شهرداری دیزیچه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دیزیچه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۳۰۶۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات شهری - واگذاری عملیات رفت و روب معابر و جمع آوری زباله های سطح شهر با برآورد ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا ۰۱۰۵۶۸۶۶۳۰۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه دیزیچه بنام این سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صورت نقدی به حساب سپرده ۰۱۰۵۶۶۴۵۶۳۰۰۸ شهرداری دیزیچه نزد بانک ملی حساب سیبا یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴.۳۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شهرداری دیزیچه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات شهری - واگذاری عملیات رفت و روب معابر شهرداری دیزیچهمناقصه خدمات شهری - واگذاری عملیات رفت و روب معابر شهرداری دیزیچه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن