سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل جهاد کشاورزی

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۷۵۶۰۰۰۰۲۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۳۰۱۱۹۷۳۷۵۶۰۰۰۰۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : استعلام تامین کنندگان محترم ایران کدکالامشابه می باشدلذابامراجعه به لیست پیوست قیمت پیشنهادی ارائه نمایید
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : بلوار شهدای عبادی سازمان جهاد کشاورزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶-۳۲۲۱۳۵۰۲ تلفن ۰۵۶-۳۲۲۲۰۰۲۸ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تامین کنندگان محترم ایران کدکالامشابه می باشدلذابامراجعه به لیست اداره کل جهاد کشاورزیاستعلام تامین کنندگان محترم ایران کدکالامشابه می باشدلذابامراجعه به لیست اداره کل جهاد کشاورزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن