سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دانشگاه ایلام

شماره آگهی ۱۲۹۷۰۲۶۰۰۰۰۰۴۵
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۱۱۲۹۷۰۲۶۰۰۰۰۰۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : استعلام حسگر اندازه گیری رطوبت عمقی خاک مدل PR۲
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۳-۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : ایلام - بانگنجاب بلوار پژوهش - دانشگاه ایلام
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴-۳۲۲۳۴۸۶۲ تلفن ۰۸۴-۳۲۲۲۷۶۶۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام حسگر اندازه گیری رطوبت عمقی خاک مدل PR2 دانشگاه ایلاماستعلام حسگر اندازه گیری رطوبت عمقی خاک مدل PR2 دانشگاه ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن