سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مدیریت تولید برق ری

شماره آگهی ۳۵۱۰۹۷-۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۱۷۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام انجام خدمات پوشش دهی مخزن گازوئیل شماره ۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.simatender.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انجام خدمات پوشش دهی مخزن گازوئیل شماره 5 مدیریت تولید برق ریاستعلام انجام خدمات پوشش دهی مخزن گازوئیل شماره 5 مدیریت تولید برق ری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن