سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان یزد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۱۵۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۳۵ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۱ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال --- ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۳۶ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۲ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال --- ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۳۷ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۳ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال --- ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۳۸ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۴ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال --- ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۳۹ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۵ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال --- ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۴۰ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۶ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال --- ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۴۱ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۷ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال --- ۱۱۹۷۵۰۷۸۰۰۰۰۴۲ : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق ۱۰۰ متر بالوه جدار ۱۴ و قطر ۲۴ اینچ در اردکان - چاه شماره ۸ سیاه کوه با برآورد ۱.۱۱۲.۵۷۴.۱۶۶ ریال ---
شرایط : گواهی پیمانکاری معتبر در رشته کاوشهای زمینی حداقل در پایه ۵ یا ارایه گواهی صلاحیت حفاری معتبر از آب منطقه ای - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۳۵۳۱۶۴۱۹۸-۳۱۶۴۴۱۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان یزد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 11975078000035 : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش آب و فاضلاب استان یزدمناقصه 11975078000035 : عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش آب و فاضلاب استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن