سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان اردبیل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۱۶۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر شهرک صنعتی اردبیل ۱ - برآورد ۶.۰۴۴.۹۵۶.۰۶۴ ریال - سپرده ۳۰۲.۲۴۷.۸۰۴ ریال - رشته حمل و نقل --- عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل ۱ - برآورد ۲.۹۶۹.۱۵۶.۵۱۵ ریال - سپرده ۱۴۸.۴۵۷.۸۲۶ ریال - رشته آب
شرایط : پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه اصل فیش واریزی به حساب بانک مرکزی یا ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از سوی بانک م رکزی یا ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما یا اوراق مشارکت یا وثیقه ملکی
تاریخ دریافت اسناد : تا اخر وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : تا اخر وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شرکت واقع در اردبیل مجتمع اداری بعثت شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم - به عکس اگهی مراجعه شود - www.setadiran.ir
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر شهرک صنعتی شهرکهای صنعتی استان اردبیلمناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر شهرک صنعتی شهرکهای صنعتی استان اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن