سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۲۲۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه احداث فنس باغ پرندگان و پیاده روسازی با برآورد ۴,۶۱۹,۸۸۰,۷۹۲
شرایط : گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۴۰۹۲۹۹۴۶۰۷ بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم، بلوار امام موسی صدرف ساختمان شهرداری مرکز، بلوک B، طبقه دوم، معاونت امور زیربنایی شهردرای قم، اداره هماهنگی و برنامه ریزی امور عمران
آدرس ارسال مدارک : قم، بلوار امام موسی صدرف ساختمان شهرداری مرکز، بلوک A، طبقه ششم، اداره حراست و امور محرمانه
۰۲۵۳۶۱۰۴۵۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.QOM.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث فنس باغ پرندگان و پیاده روسازی شهرداری قممناقصه احداث فنس باغ پرندگان و پیاده روسازی شهرداری قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن